Federecaja LGD Małopolska

Członkowie Federacji

Członkowie Federacji:

  • LGD „KORONA SĄDECKA”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem a Gościbią”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”
  • LGD Stowarzyszenie "Gościniec 4 Żywiołów"

Federacja LGD Małopolska obejmuje swoim zasięgiem 40 gmin zamieszkiwanych łącznie przez ponad 450 tys. mieszkańców. Powstały Związek Stowarzyszeń zrzesza 7 lokalnych grup działania na obszarze powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, wielickiego, bocheńskiego, oraz wadowickiego.