Federecaja LGD Małopolska

Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka”

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000299101, dnia 13 lutego 2008 r.

obszarem działania są objęte gminy:

  • KAMIONKA WIELKA
  • GRYBÓW
  • MIASTO GRYBÓW
  • CHEŁMIEC

których liczba mieszkańców wynosi 67 639, natomiast wielkość obszaru to 348 km2.. Głównym celem LGD jest podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu strategi i realizacji rozwoju regionalnego. Działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru działania LGD. Udzielenie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego strategiami w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację w tym z programów pomocowych.