Federecaja LGD Małopolska

Federacja LGD MAŁOPOLSKA przystąpiła do realizacji projektu pn. „LGD MAŁOPOLSKA – ODKRYJ NAS!”

Federacja LGD MAŁOPOLSKA przystąpiła do realizacji projektu pn. „LGD MAŁOPOLSKA – ODKRYJ NAS!”

Federacja LGD MAŁOPOLSKA przystąpiła do realizacji projektu pn. „LGD MAŁOPOLSKA – ODKRYJ NAS!”, którego celem jest rozwój Federacji w kierunku prowadzenia odpłatnej działalności statutowej poprzez przeprowadzenie następujących działań:

  • Szkolenie dotyczące tworzenia marki regionalnej i marketingu terytorialnego a także przedsiębiorczości w turystyce.
  • Inwentaryzacja obszarów LGD pod kątem atrakcji turystycznych.
  • Stworzenie spotu i mapy turystycznej obszaru.
  • Przetestowanie oferty.
  • Całkowita wartość projektu: 11 800,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
  • Termin realizacji: czerwiec – październik 2021 r.