Federecaja LGD Małopolska

INFORMACJA O REALIZACJI OPERACJI

INFORMACJA O REALIZACJI OPERACJI

Federacja LGD Małopolska otrzymała dotację na realizację operacji pn. „Wypracowanie modelu współpracy lokalnych grup działania”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach w/w operacji zaplanowano do realizacji następujące działania:

  • Szkolenie w zakresie aktualnego stanu prawnego dotyczącego funkcjonowania LGD i wdrażania LSR.
  • Warsztat dotyczący wypracowania narzędzi współpracy.
  • Spotkanie podsumowujące z dyskusją na temat kierunków rozwoju sieci współpracy partnerskiej.

Celem operacji jest podniesienie kompetencji lokalnych grup działania zrzeszonych w Federacji LGD Małopolska poprzez organizację szkoleń i warsztatów połączonych z wypracowaniem narzędzi współpracy.

Długookresowym efektem realizacji operacji będzie wdrożenie partycypacyjnego modelu zarządzania rozwojem lokalnym. Efekt ten wpisuje się w cel nr 5 KSOW, poprzez wypracowanie narzędzi współpracy i podniesienie kompetencji lokalnych grup działania, które w swoim środowisku są animatorami lokalnych społeczności na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Informacje o działaniach realizowanych w ramach w/w operacji będą na bieżąco publikowane na oficjalnej stronie internetowej www.federacjalgdmalopolska.pl.

W celu pozyskania szczegółowych informacji o realizowanych działaniach w ramach operacji  prosimy o kontakt telefoniczny +48 184145655 lub  660675601.