Federecaja LGD Małopolska

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH OPERACJI pn. „Wypracowanie modelu współpracy lokalnych grup działania”

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH OPERACJI  pn. „Wypracowanie modelu współpracy lokalnych grup działania”


W związku z rozpoczęciem realizacji operacji pn. „Wypracowanie modelu współpracy lokalnych grup działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Federacja LGD Małopolska rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do udziału w operacji, a co za tym idzie w zaplanowanych do realizacji w ramach operacji działaniach.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą pracownicy/członkowie władz poszczególnych LGDów zrzeszonych w federacji. 6 Lokalnych Grup Działania oddeleguje po 2 osoby, natomiast 1 Lokalna Grupa Działania oddeleguje 3 osoby do uczestnictwa w zaplanowanych działaniach.

Łącznie w każdym zaplanowanym działaniu będzie brało udział 15 osób. Jest to liczba, która pozwoli na efektywne, dostosowane do potrzeb prowadzenia szkoleń, dyskusji czy warsztatów. Pracownicy LGD to osoby z różnym doświadczeniem, o zróżnicowanym wieku. Taki układ, przy odpowiednim pokierowaniu może wzmocnić współpracę i przyczynić się do integracji międzypokoleniowej. Stąd planuje się, że w grupie 15 osób, 8 będą stanowić osoby do 35 roku życia, mieszkające na obszarach wiejskich.

Uczestnicy do udziału w zaplanowanych działaniach zgłoszą się za pomocą deklaracji uczestnictwa, która potwierdzi spełnienie powyższych wymogów. We wszystkich działaniach projektowych będzie brała udział ta sama grupa osób.

Zaplanowane działania w ramach operacji to:

  • Szkolenie w zakresie aktualnego stanu prawnego dotyczącego funkcjonowania LGD i wdrażania LSR - 23-24.07.2019 r. w obiekcie Chata „na Końcu” Świata, Słopnice 1578, 34-615 Słopnice.
  • Warsztat dotyczący wprowadzania narzędzi współpracy - 29-30.08.2019 r. w obiekcie Bacówka Na Zadzielu, Rozdziele 185, 32-731 Rozdziele.
  • Spotkanie podsumowujące z dyskusją na temat kierunków rozwoju sieci współpracy partnerskiej - 13.09.2019 r. w obiekcie Hotel Beata, Złockie 103, 33-370 Muszyna.

Poniżej znajdą Państwo DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA w zaplanowanych do realizacji działaniach w ramach operacji. Deklarację należy pobrać, uzupełnić i skontaktować się z osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej operacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny  +48 184145655 lub  660675601

Poniżej zostały załączone również PROGRAMY poszczególnych działań zaplanowanych do realizacji.