Federecaja LGD Małopolska

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE Z DYSKUSJĄ NA TEMAT KIERUNKÓW ROZWOJU SIECI WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE Z DYSKUSJĄ NA TEMAT KIERUNKÓW ROZWOJU SIECI WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

W dniu 13.09.2019r. w obiekcie „Hotel Beata” w Muszynie (powiat nowosądecki) odbyło się ostatnie z trzech zaplanowanych działań projektowych, tj. „Spotkanie podsumowujące z dyskusją na temat kierunków rozwoju sieci współpracy partnerskiej”.

W dniu 13.09.2019r. w obiekcie „Hotel Beata” w Muszynie (powiat nowosądecki) odbyło się ostatnie z trzech zaplanowanych działań projektowych, tj. „Spotkanie podsumowujące z dyskusją na temat kierunków rozwoju sieci współpracy partnerskiej”.

Działanie to zorganizowane zostało przez Federację LGD Małopolska w ramach operacji pn. „Wypracowanie modelu współpracy lokalnych grup działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania będącymi członkami Federacji LGD Małopolska tj.:

  • LGD „Korona Sądecka”
  • LGD „Beskid Gorlicki”
  • LGD „Perły Beskidu Sądeckiego”
  • LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”
  • LGD „Między Dalinem a Gościbią”
  • LGD „Dolina Raby”
  • LGD „Gościniec 4 Żywiołów”.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Roman Wcisło - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM.

Podczas spotkania zostały poruszone następujące kwestie: 

  • Przedstawienie przygotowanych propozycji zmian w dokumentacji, która usprawni współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
  • Przedstawienie przygotowanego wzoru wspólnych dokumentów omawianych w pierwszym dniu warsztatu oraz przygotowanych wniosku aplikacyjnego umożliwiającego dalszą możliwość funkcjonowania i podnoszenia kompetencji Federacji LGD Małopolska.
  • Omówienie zasad współpracy pomiędzy LGD a UMWM w celu sprawnego wdrażania „drugiego kamienia milowego” w ramach realizacji LSR.

Spotkanie odbyło się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w miłej i przyjaznej atmosferze.

Galeria zdjęć