Federecaja LGD Małopolska

Trwają prace nad ewaluacją

Trwają prace nad ewaluacją

 

Dziękujemy wszystkim lokalnym grupom działania, którzy rzetelnie wywiązują się z obowiązków wynikających z realizacji projektu pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju”. Obecnie przeprowadzane są wywiady w terenie z przedstawicielami Rady, Zarządu oraz pracownikami biura. Kolejnym krokiem będzie realizacja badania ankietowego (w formie on-line) wśród mieszkańców obszaru LGD oraz beneficjentów.

Przypominamy również, że jest możliwość dołączenia do grupy utworzonej dla małopolskich LGD na profilu FB Federacji.