Kontakt

FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

tel. +48 184145655 / 660675601

e-mail: biuro@federacjalgdmalopolska.org.pl