Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” (LGD)

Rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000253287 nastąpiła 5 kwietnia 2006r., natomiast LGD powstało w 2006 r. Prace nad utworzeniem rozpoczęły się od warsztatów oraz szkolenia na temat form prawnych partnerstwa trójsektorowego. Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” odbyło się 6 lutego 2006 r. Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” obejmuje swoim zasięgiem 9 gmin powiatu gorlickiego:

  • BOBOWA
  • BIECZ
  • GORLICE
  • LIPINKI
  • ŁUŻNA
  • MOSZCZENICA
  • ROPA
  • SĘKOWA
  • UŚCIE GORLICKIE

których liczba ludności wynosi 78 031, natomiast wielkość obszaru to 943,02 km2.