Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem a Gościbią”

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000312740, dnia 1 września 2008r. Obszarem działania LGD są dwie gminy

  • MYŚLENICE
  • SUŁKOWICE

których liczba mieszkańców wynosi ok 57 683 i obejmuje swoim działaniem powierzchnię 213 75 km2 . Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy. Misją LGD jest poprawa atrakcyjności pod względem zamieszkania i inwestowania oraz zwiększeniu dochodów mieszkańców tych dwóch zaprzyjaźnionych gmin dzięki między innymi turystyce i rekreacji. Mieszkańcy tych terenów będą mogli się rozwijać kulturowo i pielęgnować lokalne dziedzictwo.