Stowarzyszenie Dolina Karpia

Obszar LGD, zwany Doliną Karpia, stanowi obszar siedmiu gmin położonych w Małopolsce w powiecie oświęcimskim (Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator) oraz wadowickim (Brzeźnica, Spytkowice i Tomice). Zajmuje on powierzchnię 310 km² i stanowi 37,44% terytorium powiatu oświęcimskiego oraz 24,53% powiatu wadowickiego. Największą gminą pod względem terytorialnym jest gmina Brzeźnica (66 km²), następnie gmina Zator (52 km²) oraz gmina Spytkowice (50 km²). Z kolei najmniejszymi gminami są gmina Polanka Wielka (24 km²) oraz gmina Przeciszów (35 km²). Dolinę Karpia zamieszkuje 56501 osób, w tym 3683 mieszkańców miasta Zator oraz 52818 ludności wiejskiej.