Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000255167 dnia 14.04.2006r.

Region LGD obejmuje teren 6 gmin powiatu nowosądeckiego:

  • KRYNICA ZDRÓJ
  • ŁABOWA
  • NAWOJOWA
  • PIWNICZNA ZDRÓJ
  • RYTRO
  • MUSZYNA

których łączna powierzchnia wynosi ok 623 km2 i liczy 57 381 mieszkańców.

Lokalną Grupę Działania utworzyli liderzy sąsiadujących ze sobą gmin. Obszar tych gmin znajduję się w centralnej części Karpat Polskich, zarazem w centralnej części Beskidów, w Beskidzie Sądeckim. Wszystkie gminy leżą na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Bardzo dobre warunki klimatyczne, duża ilość lasów, przyroda, krajobrazy o niepowtarzalnych walorach i dobra infrastruktura turystyczna sprzyjają rozwojowi turystyki. Największym bogactwem naturalnym gmin są wody lecznicze i mineralne. Działania organizacji skierowane są na podnoszenie poziomu życia mieszkańców, wspieranie rozwoju agroturystyki, podnoszenie poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa, wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców i rozwoju wspólnot lokalnych oraz przedsiębiorczości, upowszechnianie wiedzy o Sądecczyźnie przez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, promocję kultury, walorów turystycznych i sportu, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu niektórych grup mieszkańców. Obszar LGD to przede wszystkim tereny atrakcyjne ze względu na możliwość uprawiania turystyki czynnej o charakterze rekreacyjnym.