Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000251264 nastąpiła 17.02.2006r.

Powierzchnia obszaru objęta Lokalną Strategią Rozwoju wynosi 940 km2, zamieszkiwana przez

96 159 osób na dzień 31.12.2013r. LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” swoim zasięgiem obejmuje gminy wiejskie:

  • DOBRA
  • JODŁOWNIK
  • KAMIENICA
  • LIMANOWA
  • LASKOWA
  • ŁUKOWICA
  • SŁOPNICE
  • TYMBARK

oraz gmina miejska – Miasto Limanowa

LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” również nieustannie dąży do wzbogacania oferty turystycznej regionu, dlatego też zostały wytyczone nowe szlaki rowerowe, piesze czy ścieżki historyczne. Na szczególną uwagę zasługuje stworzenie w ramach projektów współpracy z małopolskimi LGD, dwóch ważnych szlaków ponadlokalnych:

  • Szlaku Rowerowego im. Żeleńskich
  • Szlaku Węgierskiego

LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” to obszar na którym odnajdziemy także kunszt rękodzieło i ślady przeszłości. W 2010-2015 organizowane były liczne konkursy, warsztaty oraz imprezy, które promowały region i przyczyniły się do aktywizacji lokalnej społeczności.