INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY zapytania ofertowego nr 1/2024 z dnia 3.06.2024 r.