Zapytanie ofertowe nr 3/2024 - Realizacja obowiązków (świadczenie pracy) na stanowisku koordynatora projektu pn. „Badanie kondycji wolontariatu w małopolskich organizacjach pozarządowych”